KIRIKO

KIRIKO Bangle

KIRIKO Bangle

¥45,000

KIRIKO Hair Tie ROUND

KIRIKO Hair Tie ROUND

¥27,000

KIRIKO Earrings YURI

KIRIKO Earrings YURI

¥45,000

KIRIKO Earrings SHIZUKU

KIRIKO Earrings SHIZUKU

¥45,000

KIRIKO Necklace YURI GRANDE

KIRIKO Necklace YURI GRANDE

¥65,000

KIRIKO Hair Tie LONG

KIRIKO Hair Tie LONG

¥29,000

KIRIKO Ring

KIRIKO Ring

¥31,000

KIRIKO Necklace EUCALYPTUS

KIRIKO Necklace EUCALYPTUS

¥36,000

KIRIKO Earrings MOCMOC

KIRIKO Earrings MOCMOC

from ¥37,000

KIRIKO Earrings SCRAPER

KIRIKO Earrings SCRAPER

¥35,000

KIRIKO Earrings EUCALYPTUS

KIRIKO Earrings EUCALYPTUS

from ¥39,000

KIRIKO Bracelet PETAL

KIRIKO Bracelet PETAL

¥36,000

KIRIKO Bangle SLIM

KIRIKO Bangle SLIM

¥34,000